กองวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า รร.จปร.

Recent Publications

พ.อ.ศรราม แสงวิลัย, พ.ต.พงศ์กฤษณ์ รุ่งสุข, พ.ต.ชิษณุ จรรยาลิขิต and ร.อ.วรเทพ สุชล
คู่มือความรู้, 2559
N. Phruksahiran, S. Petchatree and M. Chandra
IEEE International Conference on Antenna Measurements & Application (CAMA), 2015
N. Phruksahiran and M. Chandra
Advances in Radio Science, 2013
N. Phruksahiran and M. Chandra
Advances in Radio Science, 2013